Vize | Markéta Vyvlečková

VIZE

PRIORITA 1: RODINNÁ POLITIKA

Chtěla bych rodinám pomáhat zvládnout všechny výzvy, před kterými v dnešní době stojí. Proto se chci soustředit několik témat.


PRIORITA 2: ZAHRANIČNÍ POLITIKA A EU

Důležitým úkolem ČR je prosazovat aktivní zahraniční politiku, která je ukotvena v našich dlouholetých demokratických hodnotách a svobodách, vychází z našich tradic, hlásí se k politickému realismu a orientuje se na praktické výsledky. Toho nelze dosáhnout bez členství v NATO a EU. Je potřeba prosazovat naše zájmy v EU a posilovat prosperitu celé země v evropském prostoru. 

ČR musí aktivně usilovat o evropskou integraci, prostřednictvím volného pohybu lidí, zboží, služeb a kapitálu. S pomocí evropský zdrojů vytvoříme z ČR konkurenceschopnou a inovativní zemi, která bude směřovat k dlouhodobé prosperitě a růstu.

Česká republika by měla v rámci členství v EU čelit těmto výzvám a měla by se zasadit o jejich naplnění:


PRIORITA 3: EKONOMIKA A FUNGOVÁNÍ STÁTU

Česká republika se díky prohlubující krizi a současné vládě uvrhá do dluhové pasti a ekonomických problémů.

Růst ekonomiky musí být znovu nastartován pomocí investic do lidských zdrojů, infrastruktury a digitalizace, tak abychom podpořili její transformaci s důrazem na odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Naše země se musí vrátit k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů, proto je potřeba výrazně zpřísnit fiskální pravidla. Daňové změny budou prováděny na určité časové období, aby všichni mohli být připraveni a adaptovat se na danou daňovou změnu.