Mé názory | Markéta Vyvlečková

MÉ NÁZORY

ROZVRAT VEŘEJNÝCH FINANCÍ

Náprava aktuálního stavu veřejných financí bude šíleně bolet. V době, kdy jsme měli největší ekonomicky boom, jsme si měli šetřit na horší časy. Ale tady takto nikdo neuvažoval. Současná vláda udělala z veřejných financí Titanic, kde na horní palubě se hraje a tančí, ale dole už se začínají topit lidé, kteří jí ten mejdan nakonec budou muset celý zaplatit.

ROUŠKOVNÉ TUNELUJE PENÍZE NAŠICH DĚTÍ

Rouškovné je tunelování peněz našich dětí. Všichni bychom přáli více peněz seniorům, ale jen tehdy, pokud by na to stát měl prostředky. Jenže nelze na jedné straně rozkrádat zemi během koronavirové pandemie při různých podivných zakázkách a pak chtít někomu přidat na důchodech s tím, že si na sumu půjčíte od jejich vnuků. To je systémově naprosto špatně.

MOŽNOST PŘIPLATIT SI VE ZDRAVOTNICTVÍ

Ráda bych lidem nabídla možnost připlatit si za některé služby ve zdravotnictví. Podle mě by určité zpoplatnění pomohlo celému systému tak, aby zdravotníci mohli být lépe finančně oceněni. Rovněž některá zdravotnická zařízení by dělal více výkonů, protože by je měla hned zaplacené. Bez změny současného systému se nikdy nic nezmění a pacienti budou i nadále třeba na rehabilitace a jiné operační zákroky čekat neúměrně dlouho.

ZBRANĚ

Osobně souhlasím se zakotvením práva bránit sebe i jiné zbraní v Ústavě s tím, že doplní listinu základních práv. Jsem přesvědčena, že je to krok správným směrem.

MALÍ ZEMĚDĚLCI, RODINNÉ FARMY

Kdo o krajinu pečuje s láskou a zodpovědností, zaslouží si ty nejlepší podmínky. Naše vize SPOLU je moderní a konkurenceschopný venkov, ve kterém se rozvíjí místní řemesla a rodinné farmy. Bez kompromisů a zbytečné byrokracie. 
Lidem z venkova by se měla zajistit taková infrastruktura a služby, díky nimž se tam vyplatí žít a  pracovat.
Budu podporovat:
 • Snadnější dojíždění do práce a školy.
 • Lepší pokrytí venkova vysokorychlostním internetem.
 • Vytvoření programu „Náš venkov“, který bude zaměřen na rozvoj venkova a ochranu rázu venkovských sídel.
 • Ekologicky udržitelné zemědělství a lesnictví, které bude finančně náročné, bude kompenzováno dotacemi a plošnými platbami.
 • Platbu na první hektary a zastropování dotací pro velké firmy.

VOLBY NA ZÁKLADĚ KVÓT

Volit lidi na základě kvót nebo pohlaví, nikoliv jejich schopností, je prostě špatně. Change my mind.

ZDRAŽOVÁNÍ A BÁSNĚ ALENY SCHILLEROVÉ

Stavební materiály zdražují tak rychle a moc, že kalkulace například na rekonstrukce školy vytvořené na začátku roku jsou teď k ničemu. Řada firem už kalkuluje vícenáklady. Řítíme se do průšvihu a Alenka Schillerová píše básně.

MINIMÁLNÍ DŮCHOD, DŮCHODOVÁ REFORMA

Zaručený minimální důchod a důchodová reforma umožňující nám dětem podporovat rodiče a prarodiče. To jsou konkrétní návrhy, které jsme jako koalice SPOLU připravili do volebního programu. Rozdíl oproti současné vládě, která jen tuneluje státní rozpočet kupováním seniorů na úkor dluhu u našich dětí.

VENKOVSKÁ KULTURA

Chci předat příštím generacím co nejvíce z bohatého kulturního dědictví, všechnu tu krásu a hodnoty z odkazu našich předků.

ROZPOČET 2022

Prošla jsem si poctivě návrh rozpočtu na rok 2022, který schválila vláda se schodkem 390 miliard. A je to fakt finanční peklo! Růst mandatorních výdajů je ekonomický nesmysl. Proč neškrtáte? Proč chcete ještě více zadlužit naše děti?!

ZA BIO ČESKO

Pořád tady slyším, jak budeme podporovat drobné zemědělce, ale realita je naprosto jiná. Stále vidím další a další producenty, co končí. Proto jsem ráda, že se SPOLU rozhodla podporovat české ovocnáře a zelináře! Řečí už bylo dost!

NABÍDKA ŠKOLEK

Jako rodič chci být v pohodě, když jsem v práci. Chci vědět, že je o mé děti postaráno. Proto chci mít z čeho vybírat, a ne že musím dítě umístit do zařízení, kde je zrovna volno nebo si platit školkovné rok dopředu.

ANDREJ BABIŠ A CIZÁCI

Pan premiér si s těmi cizáky, které tu nechce, celkem naběhl na vidle. Osobně žiji od malička na hranicích s Polskem a lidi tu rozdělujeme na chytré a hloupé. Pan premiér do té první skupiny rozhodně nepatří.

ROZHAZOVÁNÍ

Rozhazování peněz současné vlády musí skončit! Je čas na uzdravení veřejných financí v Česku. 
SPOLU máme v programu jasně řečeno jak na to:
 • Odpovědné rozpočty zakotvené v ústavě. Protože dětem nechceme odkázat dluhy.
 • Pravidlo daňové brzdy. Daně nikdy nepřekročí stanovenou výši.
 • Daně, které slouží rodinám. Odečitatelné výdaje na sociální služby. Snížení DPH na ekologické výrobky.
 • Skutečná důchodová reforma. Zaručený minimální důchod. Jistota pro dnešní seniory a jasná vize pro ty budoucí.
 • Příspěvek přímo na důchod (pra)rodičům.

OCHRANA VODY

Náš plán je jasný, ochránit to nejcennější - voda nad zlato! Štěrku se nenapijeme.

ČESKO = POPELNICE EVROPY

Česko = popelnice Evropy.
To není text vytržený ze sci-fi publikace o ČR. Je to realita. Kterou vnímá každý z nás. Smutná realita.
Vždyť co jiného tady máme krásnějšího, než zemi, ve které žijeme. Musíme o ni pečovat, tak jako o všechno v životě. 
SPOLU to však dokážeme, stačí:
 • Podpořit využití potenciálu odpadů jako zdrojů energie a stavebních materiálů.
 • Zvýšit recyklaci všech plastů a skla končících zbytečně na skládkách.
 • Podpořit efektivní využívání bioodpadu a kompostování.
 • Bojovat za méně jednorázových obalů.

MĚSTA A ZELEŇ

Jako projektový manažer mám tu možnost spoluvytvářet budoucnost našeho města. Většina mých projektů je zaměřená na problematiku životního prostředí vůbec. Ze všeho nejvíc mám však ráda projekty, kde dojde k výsadbě jakékoliv nové zeleně ve městě. Nechci žít v betonovém světě! A věřím, že vy také ne.

PRÁCE Z DOMOVA

Jako pracující maminka jsem si během pandemie vyzkoušela home office. A musím říct, že bych to brala i teď. Třeba jeden, dva dny v týdnu. Nebo když je dítko nemocné. Přála bych si, aby u nás bylo jednodušší sladit rodinný a pracovní život. Oproti jiným státům jsou u nás ale některé věci zatím stále ještě v plenkách. Například zákonné ukotvení home office a flexibilních úvazků, které by se vyplatily jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci. Naše koalice SPOLU má v tomto plány do budoucna. Představíme širokou paletu možností zkrácených úvazků (včetně výhodného zdanění) a celkově zvýšíme flexibilitu zákoníku práce.